top of page
Beck Martin - I want you (live) - lyrics 

You came into my life and twisted it all around. Since those days its just you and you. But you gone. What you thought? I’m gonna be all right? I decided I’ll go that distance for you and tonight I’m gonna be with you. No words, please, hold my hand and kiss me, I want you, you're mine...

 

You decided to play game and I was playing but now I’m sayin enough it’s time to know, who’s your new boy and it’s me you should know, just look what all I’ve done with you, you goes crazy I’m not your friend, I’m your interest so shut your mouth, we’ll go, together, forever, night is young we all know, what was wrong, it’s time to move on, time to go forward, babe, close your eyes, listen to my music, lyrics and words, we’re together now, no one’s gonna stop us, you’re mine and I’m yours, silence, please, no more words, hold my hand n kiss me because I can’t let you go..

 

What do you expect, you came and changed my life all around and went away, you’re here for me God knows I’m right so don’t be shy, don’t worry girl I’m not gonna hurt you, I went too far for you, we two are meant to be together, there’s just we, so kiss me, I want you, you're mine! 

 

You entered my life when I least expected it, you filled my hearth with love when I thought I ain’t got any heart and all I want is enjoy so what now? You drives me crazy, the way you move, the way you smile, the way you act, look I’m not lazy, I’m in love, it’s not a lie, you thought you’ll come n make me fall in you and go away? No way girl, I came to get you, I came to take you, I can’t be without you, tonight we should drink and dance, tonight we should stop thinking about the world outside, about our past, tonight it’s just you and me, so kiss me, I want you, you're mine!

 

I can’t let you go, what do you expect, you came and changed my life all around and went, you’re here for me God knows I’m right so don’t be shy, don’t worry girl I’m not gonna hurt you, I went too far for you, we two are meant to be together, there’s just we, so kiss me, I want you, you're mine!

 

Hold my hand, you won’t regret, I’ll take care of you, I’ll make you happy, don’t think, don’t ask, just trust me, but now, kiss me…

Přišla jsi do mého života a celý ho přetočila. Od té chvíle to jsi jen ty a ty. Potom si odešla. Co sis myslela? Že budu v pohodě? Rozhodl jsem se že pojedu tu dálku za tebou a dnes v noci budu s tebou. Neříkej nic, prosím, drž mou ruku a dej mi pusu, chci tě...

Rozhodla ses hrát tu hru a já jí hrál, teď říkám dost, je čas přijít na to, kdo je tvůj nový kluk, jsem to já měla bys to vědět, jen se podívej co všechno jsem s tebou udělal, blázníš, nejsem tvůj kamarád, jsem tvůj zájem, tak mlč, půjdeme spolu, věčně, noc je mladá oba víme, co bylo špatně, je čas se přes to přenést, je čas jít vpřed, zlato, zavři oči, poslouchej mou hudbu, text a slova, teď jsme spolu, nikdo nás nezastaví, ty jsi moje a já jsem tvůj, ticho prosím, už žádné slova, drž mou ruku a dej mi pusu, protože já tě nemůžu nechat jít...

 

Co jsi čekala? Že jen tak přijdeš do mého života, celý ho změníš a utečeš? Jsi tu pro mě a Bůh ví že mám pravdu, nestyď se, neboj se neublížím ti, šel jsem kvůli tobě tak daleko, my dva máme být spolu, jsme to jen my, tak mi dej pusu, chci tě!

Vstoupila si do mého života když jsem to nejméně čekal, naplnila si mé srdce láskou když jsem si myslel, že už žádné srdce nemám a vše co chci je si užívat, co teď, tvoje tělo, ty mě přivádíš k šílenství, způsob jakým se pohybuješ, jak se usmíváš, podívej se, nejsem línej, jsem zamilovanej, není to lež, myslela sis, že přijdeš a způsobíš ať se do tebe zamiluju a půjdeš pryč? Ani náhodou, přišel jsem si pro tebe, přišel jsem si tě odvést, nemůžu bez tebe být, dneska by jsme měli pít a tancovat, dneska by jsme měli přestat myslet na svět venku, nad naší minulostí, dnes v noci jsi to jen ty a já, tak mě polib...

 

Nemůžu tě nechat jít, co čekáš, přišla si do mého života a celý ho změnila a odešla, jsi tu pro mě Bůh to ví, nestyď se, neboj se, neublížim ti, šel jsem kvůli tobě tak daleko, my dva máme být spolu, jsme to jen my, tak mě polib, chci tě!

Jsem jiný, přísahám. Drž mou ruku, nebudeš litovat, postarám se o tebe, udělám tě šťastnou, nepřemýšlej, neptej se, jen mi věř, ale teď mě polib...

bottom of page