top of page
Beck Martin - Unreachable - lyrics - (Unreachable - PSB)

As young kid I used to be very talented.

I was designing games published in magazines.

No one knows I done my own games.

Chatting with top game developers.

That was my world I dreamed I'll be designer.

Those days are days when I've started as an artist.

I was only twelve years old I've done my own game.

Those days when I've seen my work in magazines.

My uncle used to say one day you'll be something.

Still feel like that was the only support I had.

Because all I've heard at home was I'm useless.

I don't know what I have done wrong to my parents.

Maybe they were both depressed what happened to 'em.

Sometimes they just had to take it on someone.

How bad and sad I felt that I'm actually that one...

 

Everything seemed unreachable, everything seemed so hard,

I've learned to fight and don't give up, because it's all 

about what I want and work for it and know I'll get it, 

that's my story, I'm writing history.

Everything seemed unreachable, everything seemed so hard,

I've learned to fight and don't give up, because it's all 

about what I want and work for it and know I'll get it, 

that's my story, I'm writing history.

 

I've heard I can't work with my hands. I've heard

loads of crap from all sides, felt like there's

no one who's with me it was just me who was silent

all the time going for the things he want. I wasn't

listening to that shit but something will stay inside,

then you just wanna go and prove they're wrong, I've 

heard when I'll leave my country I'll be crying somewhere 

without money comming, back home with my hole ass, I've 

heard I can't never publish book, I can't do music, I 

can't wrestle, I'm fat, I can't do this and that, maybe 

I'm just thinking, those people were scared with all I 

can do, because they would never do the same things I 

could do. I was ugly boy no one will look back on me, 

wish you to see all those girls smiling at me on the 

streets, wish you see those asking for number adding me 

on social sites, wish u know how many girls I already 

had...

 

Everything seemed unreachable, everything seemed so hard,

I've learned to fight and don't give up, because it's all 

about what I want and work for it and know I'll get it, 

that's my story, I'm writing history.

Everything seemed unreachable, everything seemed so hard,

I've learned to fight and don't give up, because it's all 

about what I want and work for it and know I'll get it, 

that's my story, I'm writing history.

 

I used to be shy with everything I did. I let them to 

shut me up. I let them to do all this shit. Now I'm 

standing back up. I don't care what they think, I don't 

care what they said, they're just jealous they would 

never do the same...

 

Everything seemed unreachable, everything seemed so hard,

I've learned to fight and don't give up, because it's all 

about what I want and work for it and know I'll get it, 

that's my story, I'm writing history.

Everything seemed unreachable, everything seemed so hard,

I've learned to fight and don't give up, because it's all 

about what I want and work for it and know I'll get it, 

that's my story, I'm writing history.

That's why the only person I cared about was me.
No one else ever cared about me.
But everything changed. Now I'm everyone's interest!

Jako malý kluk jsem byl velmi talentovaný.
Navrhoval jsem hry vydané v časopisech.
Nikdo nevěděl že jsem dělal své vlastní hry.

Psal si s nejlepšími herními vývojáři.

To byl můj svět, snil jsem o tom že budu designér.

To byly dny kdy jsem začal jako umělec.
Bylo mi pouze dvanáct, když jsem dělal své vlastní hry.
Tyhle dny jsem viděl svou práci v časopisech.
Můj strýc mi říkal že jednoho dne něco budu.
Stále se cítím, že to byla jediná podpora, kterou jsem měl.

Protože vše co jsem z domova bylo že jsem k ničemu.
Nevěděl jsem, co jsem udělal špatně rodičům.
Možná že byly oba v depresích, co se jim stalo.
Občas si to museli na někom vybít.
Jak blbé a smutné že jsem cítil že ten někdo jsem já...

Všechno vypadalo nedosažitelně, všechno vypadalo tak těžce,

naučil jsem se bojovat a nevzdávat se, protože všechno je to o tom co chci a pracovat pro to a vědět, že to dostanu, to je můj příběh, píšu historii.

Všechno vypadalo nedosažitelně, všechno vypadalo tak těžce,

naučil jsem se bojovat a nevzdávat se, protože všechno je to o tom co chci a pracovat pro to a vědět, že to dostanu, to je můj příběh, píšu historii.

Slyšel jsem, že nedokážu pracovat vlastníma rukama, slyšel jsem spoustu hoven ze všech stran, cítil jsem, že tu není nikdo se mnou, mlčel jsem celou dobu a šel si za tím, co chci. Nikdy jsem ty hovna neposlouchal ale něco z toho zůstalo uvnitř, potom jen chceš jít a dokázat, že se zmýlili, slyšel jsem, že když opustím svůj stát budu někde brečet bez peněz, vrátím se domů z holým zadkem, slyšel jsem že nikdy nemůžu vydat knížku, nemůžu dělat hudbu, nikdy nemůžu zápasit, jsem tlustý, nemůžu dělat tohle a tamto, možná jen přemýšlím, že tyhle lidi se báli toho, co všechno dělám, protože by nikdy nemohli dělat stejné věci co já dělat mohl. Byl jsem ošklivý kluk za kterým by se nikdo neohlédl, přál bych ti vidět všchny ty holky co se na mě smějou na ulicích, přál bych ti vidět ty, co si říkají o číslo, přidávají si mě na sociálních sítích, přál bych si abys věděl, kolik holek už jsem měl...
 

Všechno vypadalo nedosažitelně, všechno vypadalo tak těžce,

naučil jsem se bojovat a nevzdávat se, protože všechno je to o tom co chci a pracovat pro to a vědět, že to dostanu, to je můj příběh, píšu historii.

Všechno vypadalo nedosažitelně, všechno vypadalo tak těžce,

naučil jsem se bojovat a nevzdávat se, protože všechno je to o tom co chci a pracovat pro to a vědět, že to dostanu, to je můj příběh, píšu historii.

Styděl jsem se za vše co jsem dělal. Nechal jsem je ať mě umlčí. Nechal jsem je dělat všechny tyhle hovna. Teď se stavím zpátky nahoru. Nezajímá mě, co si myslí, nezajímá mě, co říkají, jen závidí že nikdy nebudou moc dělat to samé...

 

Všechno vypadalo nedosažitelně, všechno vypadalo tak těžce,

naučil jsem se bojovat a nevzdávat se, protože všechno je to o tom co chci a pracovat pro to a vědět, že to dostanu, to je můj příběh, píšu historii.

Všechno vypadalo nedosažitelně, všechno vypadalo tak těžce,

naučil jsem se bojovat a nevzdávat se, protože všechno je to o tom co chci a pracovat pro to a vědět, že to dostanu, to je můj příběh, píšu historii.

Proto jediná osoba o kterou jsem se vždy zajímal jsem byl já.
Nikdo se nikdy nezajímal o mě.
Ale všechno se změnilo. Teď jsem každého zájem!

 

bottom of page